پیام بیت‌العدل اعظم

خطاب به آنان که برای بزرگداشت مبشّر بامدادی نوین گرد هم آمده‌اند

پیام بیت‌العدل اعظم اکتبر 2019

متن پیام بیت‌العدل اعظم اکتبر 2019

پیام بیت‌العدل اعظم آبان 1398

متن پیام بیت‌العدل اعظم آبان 1398 (خطاب به بهائیان ایران)